ОСНОВНА ШКОЛА

 

"ЈОВАН ПОПОВИЋ" Нови Сад, Раваничка 2

 

 

ДОБРОДОШЛИ!

Основна школа "Јован Поповић" налази се у Новом Саду у улици Раваничка 2 и има издвојен објекат коју похађају деца првог и другог разреда и налази се у улици др Илије Ђуричића 2, популарна под називом "Мала школа".

АКТУЕЛНОСТИ

  • - Кенгур без граница
  • - Оливера Стефановић освојила злато
  • - Школа гитаре
  • - Хор такмичења

УПИС ЂАКА ПРВАКА 

Драги ђаци и родитељи,

Упис деце у школу обављаће се почев од 01.04.2015 – 31.05.2015.  године, сваким радним даном од 10.00 до 12.00 часова пре подне и средом и петком од 12,00 до 18,00 часова после подне у Cекретаријату школе.

     У први разред уписује се свако дете које је рођено 2008/2009. године, које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам година.
Уписују се деца која територијално припадају подручју ОШ "Јован Поповић" на основу Предлога Секретаријата за образовање и културу Града Новог Сада .
 Деца која територијално не припадају школи  могу бити уписана у Основну школу “Јован Поповић” уз претходно поднет захтев родитеља (за све информације обратите се у секретаријат школе, на телефоне: 450-656 и 450-833).
Тестирање ученика за упис у први разред ОШ “Јован Поповић“ Раваничка 2, вршиће школски психолог.
Ученици имају могућност да се осим наставе на српском језику   определе и за похађање двојезичне наставе на српском и руском језику.

  1. Извод из матичне књиге рођених за дете - фотокопија
  2. Потврда надлежног Дома здравља да је дете способно за упис у 1. разред
  3. Уверење о завршеном припремном предшколском програму
  4. Пријава боравка-фотокопија личне карте

 * Доносити оверене фотокопије